Naziv IND  Mentor  Razred Število ur v š. l.
Naravoslovje in logika  Marjana Penca Palčič 4. r. 35
Oblikovalni krožek  Irena Zagorc  4., 5. r. 35
Kvačkalnice  Barbara Medle  5., 6. r. 35
Novinarsko-literarni krožek  Jožica Kocjan  6. – 9. r. 35
Mladi planinci  Ivica Padaršič  1. – 5. r. 35
Naravoslovje in logika  Matjaž Palčič  5. r. 35
Umetnost  Ingrid Šiško Bambič  4. – 6. r. 70
Recitacijski krožek  Barbka Kukman  6. – 9. r. 35
Bralnice  Barbka Kukman  6. – 9. r. 35
Likovne ustvarjalnice  Mojca Lampe Kajtna 6. – 9. r. 70
Bralni in literarni krožek Kaja Cvelbar  6.- 9. r. 17,5
Šolski radio Kaja Cvelbar  6.- 9. r. 35
FLL – Challenge  Ognjen Saje 7.- 9. r. 70
Pevska pripravnica Silvija Švelc  1. r. 35
MPZ – mladinski pevski zbor Silvija Švelc 6.- 9. r. 140
Angleške literarnice Mojca Novak  4., 5. r. 35
Taborniki  Urška Klemenčič  6., 7. r. 35
Angleška bralna značka Maja Kužnik  6.- 9. r. 35
Naravoslovje in logika  Katja Hodnik  3. r. 35
Folklora – Šentlora  Maja Miklavž Sintič  6. – 9. r. 70
Igre z loparji  Elvis Antončič  6. – 9. r. 35
Nogomet Elvis Antončič  4., 5. r. 35
Atletika  Zdenka Krošl  3., 4. r. 35
Atletika  Zdenka Krošl  5. – 9. r. 35
Rokomet  Zdenka Krošl  6.- 9. r. 35
Sladkorna bolezen  Leja Markelc 8. – 9. r. 17,5
Pravljični svet Tamara Grubar  1. r. 35
Eksperimentalnice  Nina Brudar  8., 9. r. 35
Atletska abeceda  Neža Hafner Vrtačič  1. r. 35
Gibanje z žogo – Orehovica Viktorija Rangus  1., – 3. r. 35
Male športne igre  Viktorija Rangus  3., 4. r. 35
Mini rokomet  Viktorija Rangus  4., 5. r. 35
Odbojka  Boštjan Tomazin  6. – 9. r. 70
Nogomet  Iztok Kapušin  6. – 9. r. 35
Nogomet  Iztok Kapušin  6. – 9. r. 35
Rokomet dečki Kristijan Kralj 6. – 9. r. 35
Bistroum Maja Cirnski  1.- 3. r. Or. 35
Skrivnostnice Fanika Strojin  1.- 5. r. – Or. 35
Raziskujem kemijo  Mojca Kodelič  8., 9. r. 35
Mladi zgodovinarji  Alja Godec Lekše  7. – 9. r. 35
Taborniki  Mojca Kodelič  8. – 9. r. 35
Šah  Miha Gorenc  2. – 9. r. 35
Naša mala knjižnica 2  Maja Regina  4. – 5. r. 35
Gledališki krožek Martina Dolar 2.- 5. r. 35
Matematični izzivi (Znam več 2) Anja Lahne 2. r. 35
Razvedrilna matematika Brigita Stančin 4. r. 35
FLL raziskovalci Nataša Bregar 4. in 5. r. 35
Ko lutke oživijo Aleksandra Ivanšek  4. in 5. r. 35
Mladi knjižničarji Aleksandra Ivanšek  4. in 5. r. 35
Plesna zabava Živa Gregorčič 5. in 6. r. 17,5
Naša mala knjižnica Diana Dobovšek 3. r. 35
Odbojka Miloš Klisara 4. in 5. r. 35
Vlažni travniki Tadeja Strmole 8. – 9. r. 52,5
Odbojka Miloš Klisara 3. – 7. r. 35
English Book Club Ana Vovko 4. in 5. r. Or. 35
Spoznaj se Anja Fišter 5. r. 35
Mladi planinci David Dobravc 1. – 5. r. 35
Družabne igre Katja Gašperič 1. r. 35