Svet šole

Svet zavoda sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov zavoda in 3 predstavniki staršev.  Imenovani so za dobo štirih let, za mandatno obdobje od 2019 do 2023.

Predstavniki ustanovitelja:

Katarina Krek Hudoklin
Marjan Selak – predsednik
Jana Hosta

Predstavniki staršev:

Sebastijan Kos
Aleš Muren
Janja Florjančič

Predstavniki zaposlenih:

Lucija Kuntarič
Miha Gorenc
Viktorija Rangus
Milan Colarič
Nataša Bregar

 
 
 
Dostopnost