Svet zavoda sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov zavoda in 3 predstavniki staršev.  Imenovani so za dobo štirih let, za mandatno obdobje od 2023 do 2027.

Predstavniki ustanovitelja:

Anita Nose – namestnica predsednika
Marjetka Rangus
Sebastijan Kos

Predstavniki staršev:

Aleš Muren
Gregor Nanger
Boštjan Dragan

Predstavniki zaposlenih:

Kristijan Kralj – predsednik
Viktorija Rangus
Lucija Kuntarič

Mateja Pirnar Sintič