• Knjižnico uporabljajo učenci, učitelji in ostali delavci šole.
  • Vsi učenci prvega razreda postanejo člani knjižnice in prejmejo izkaznico, katero uporabljajo za prehrano in knjižnico.
  • Izposojevalni rok za knjige je 14 dni, za knjige iz učiteljske knjižnice, ki si jih izposodijo učenci je 3 dni.
  • Gradivo iz priročne knjižnice (enciklopedije, leksikoni, slovarji …) se lahko uporablja samo v čitalnici.
  • Izposojeno gradivo se ne sme poškodovati. Uporabnik mora poškodovano, uničeno ali izgubljeno gradivo nadomestiti z novim.
  • Učenec si ne more izposoditi druge knjige za domače branje, dokler ne vrne prejšnje.
  • Izposoja knjig poteka v času, ki je določen z urnikom za izposojo.