Šolski sklad Osnovne šole Šentjernej je bil ustanovljen l. 1999 z namenom pomoči socialno šibkim učencem, za financiranje šolskega programa, za katerega ustanovitelj šole ne zagotavlja sredstev ali pa le-ta ne zadostujejo v celoti in morajo denar prispevati učenci, za nadarjene učence in ostale, ki se udeležujejo različnih oblik izobraževanj, ekskurzij, taborov ali tekmovanj, za opremo, učne in didaktične pripomočke, ter ostalo, kar pripomore h kvalitetnejšemu izvajanju šolskega in obšolskega programa.

V zadnjem obdobju so bila sredstva, poleg zgoraj naštetega, porabljena tudi za nakup in postavitev dvoranske plezalne stene, izvedbe projekta »čisti zobki« in izobraževanje o »nevarnostih in pasteh na socialnih omrežjih in pri uporabi interneta« v vseh razredih osnovne šole. Načrtov, ki nam jih vsako leto pomagajo oblikovati otroci, je seveda veliko, sredstva pa so omejena.

Zbirajo se prostovoljno – s pomočjo donacij staršev, učiteljev, lokalnih podjetij, lokalnih prebivalcev, z zbiranjem in prodajo starega papirja. O porabi sredstev po načelu dobrega gospodarja in v skladu z določili ZJN, odloča upravni odbor Sklada.

Za program dela in njegovo izvajanje skrbi upravni odbor, ki ga sestavljajo trije predstavniki učiteljskega zbora in štirje predstavniki staršev. V sedanji upravni odbor so izvoljeni naslednji predstavniki:

  • Kristijan Kralj, predsednik,
  • Nataša Bregar, članica,
  • David Dobravc, članica,
  • Urša Lutman Filipič, članica,
  • Tatjana Cafuta, članica
  • Janja Hudoklin, članica,
  • Renata Trbanc, članica.

Vsi, ki bi želeli prispevati v naš sklad lahko prispevek plačate po položnici ali izpolnite izjavo za donacijo posameznika ali izpolnite pogodbo za donacijo podjetij.