Najuspešnejši učenci na šoli, predvsem na predmetni stopnji, tekmujejo v znanju s posameznih predmetnih področij. Organizirana so šolska, področna in državna tekmovanja.

Udeležili se bodo tekmovanj v znanju iz naslednjih področij:

 

Tekmovanje

Šolsko
tekmovanje

Regijsko
tekmovanje

Državno
tekmovanje

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

oktober 2023

 

november 2023

BIOLOGIJA – Proteusovo priznanje

18. 10. 2023

/

1. 12. 2023

ANGLEŠČINA 8. razred

21. 11. 2023

/

3.  4. 2024

BOBER

november 2023

/

13. 1. 2024

SLOVENŠČINA – interesno Cankarjevo priznanje
8. in 9. razred

28. 11. 2023

16. 1. 2024

16. 3. 2024

SLOVENŠČINA – interesno Cankarjevo priznanje
1. – 
7. razred

3. 4. 2024

 

 

ANGLEŠČINA 9. razred

21. 11. 2023

 

3. 4. 2024

Tekmovanje iz znanja nemščine za 8. in 9. razred

16. 11. 2023

 

14. 3. 2023

ZGODOVINA

7. 12. 2023

 

7. 3. 2024

FLL – izzivalci /

december 2023 in februar 2024

marec 2024

FLL – raziskovalci april 2023    
GEOGRAFIJA 14. 11. 2023

 

6. 4. 2024

KEMIJA – Preglovo priznanje 15. 1. 2024

23. 3. 2024

11. 5. 2024

FIZIKA – Stefanovo priznanje

14. 2. 2024

11. 4. 2024

18. 5. 2024

VESELA ŠOLA

6. 3. 2024

 /

10. 4. 2023

LOGIČNA POŠAST

10. 5. 2024

/

25. 5. 2024

MATEMATIKA – Vegovo priznanje

21. 3. 2024

4. 4. 2023

20. 4. 2024

MATEMATIČNI KENGURU

21. 3. 2024

4. 4. 2023

20. 4. 2023

MATEMČEK

10. 11. 2023

/

23. 11. 2023

ROBOBUM/ROBOSLED

 /

 april 2024

maj 2024

MATEMATIČNI IZZIV – Znam več 2

marec 2024

 

maj 2024

TJA 6. razred

29. 11. 2023

 

19. 3. 2024

 

Učence na tekmovanja prijavijo vodje aktivov, spremljajo pa jih praviloma mentorji. Za prevoz učencev v bolj oddaljena mesta se bo šola zaradi racionalizacije (delitve) stroškov povezovala z ostalimi osnovnimi šolami v regiji. V primeru manjšega števila tekmovalcev šola organizira prevoz učencev s šolskim kombijem.