Gradivo v knjižnici je urejeno po prostem pristopu.

Za učence je leposlovje urejeno po starostnih stopnjah:

  • C za učence do 9 oz.10 let
  • P za učence do 12, 13 let
  • M za učence nad 13 let
  • L ljudsko slovstvo
  • Poučno strokovno gradivoza učence po UDK sistemu

Na knjižnih policah so posebej postavljene tudi PESNIŠKE ZBIRKE (po starostnih stopnjah), BASNI, UGANKE in SLIKOPISI. Na posebnem regalu se nahajajo tudi STRIPI (glej STRIPOTEKA). 

Za učitelje:

  • Knjižno in neknjižno gradivo (leposlovno in poučno strokovno gradivo) je urejeno po UDK
  • Učitelji si lahko izposodijo LEPOSLOVNE KNJIGE ZA ODRASLE in POUČNO STROKOVNE KNJIGE.
  • Neknjižno gradivo za potrebe pouka (videokasete, avdiokasete, CD, DVD …).

V knjižnici se za učence, učitelje ter ostale zaposlene v šoli nahaja tudi REFERENČNA ZBIRKA, ki obsega naslednje referenčno gradivo: splošne ali tematske enciklopedije, leksikone, SSKJ, Slovenski pravopis, različne jezikovne slovarje (tudi slikovne) ipd. Gradivo iz referenčne zbirke ni namenjeno izposoji na dom, ampak le pridobivanju informacij za potrebe pouka v prostorih šolske knjižnice.

Nekaj gradiva iz referenčne zbirke lahko prepoznate iz spodnjega slikovnega gradiva