Zaposleni

Razredniki in ostali strokovni delavci šoli – stanje na dan 3. 9. 2021 

DELAVEC DELOVNO MESTO
Antončič, Elvis učitelj
Antončič, Slavko učitelj
Balant, Jasna učiteljica
Bevc, Jerneja učiteljica
Blažič, Lucija šolska svetovalna služba
Bratkovič, Marjanca učiteljica
Bregar, Anja učiteljica
Bregar, Nataša učiteljica
Brudar, Nina učiteljica
Cerinšek, Marjan računalnikar, učitelj
Cirnski, Maja učiteljica
Cvelbar, Kaja učiteljica
Cvelbar, Zdenka laborantka
Dobovšek, Diana učiteljica
Dobravc, David učitelj
Dogenik, Sabina učiteljica
Dolar, Martina  učiteljica
Furar, Anita učiteljica
Gašperič, Katja učiteljica
Godec Lekše, Alja učiteljica
Gorenc, Miha učitelj
Gregorčič, Živa učiteljica
Grubar Tamara učiteljica
Grubar Butara, Jasmina učiteljica
Hafner Vrtačič, Neža učiteljica
Hodnik, Katja učiteljica
Hvalec Žitnik, Andreja učiteljica
Ivanšek, Aleksandra knjižničarka, učiteljica
Jordan, Slavica učiteljica
Kapušin, Iztok učitelj
Kastelic, Tanja učiteljica
Klemenčič, Nada učiteljica
Klemenčič, Patricija učiteljica
Klemenčič, Urška učiteljica
Kocjan, Jožica učiteljica
Kočevar, Helena učiteljica
Kodelič, Mojca učiteljica
Kovačič, Darja učiteljica
Kragolnik, Branka učiteljica
Kralj, Kristijan učitelj
Kranjec, Klavdija učiteljica
Krošl, Zdenka učiteljica
Kruh, Mojca učiteljica
Kukman, Barbka učiteljica
Kuntarič, Lucija učiteljica
Kužnik, Maja učiteljica
Lahne, Anja učiteljica
Mavsar, Tina učiteljica
Medle, Barbara učiteljica
Mežič, Renata učiteljica
Miklavž Sintič, Maja učiteljica
Novak, Mojca učiteljica
Padaršič, Ivica učiteljica
Pajtler, Marija učiteljica
Palčič, Matjaž učitelj
Pekolj, Suzana učiteljica
Penca Palčič, mag. Marjana učiteljica
Plazar, Anela učiteljica
Rangus, Alenka učiteljica
Rangus, Viktorija učiteljica
Saje, Ognjen učitelj
Sarajlić, Samir
Stančin, Brigita učiteljica
Stopar, Barbara učiteljica
Strmole, Tadeja pomočnica ravnatelja, učiteljica
Strojin, Fanika učiteljica
Šepetavc, Katarina šolska svetovalna služba
Šip, Aljoša ravnatelj
Šiško Bambič, Ingrid učiteljica
Škaler, Tina učiteljica
Štefanič, Branka knjižničarka
Švelc, Silvija učiteljica
Tomazin, Boštjan pomočnik ravnatelja, učitelj
Trunkelj, Maja učiteljica
Turk, Roman učitelj
Valerij, Manja učiteljica
Zagorc, Irena učiteljica
Zrinjanin, Lana učiteljica

 

Tehnično osebje
Babočajić, Zdenka čistilka
Colarič, Milan čistilec
Drežnjak, Majda čistilka
Kladnik, Lidija računovodkinja
Kutija, Ankica kuharica
Laknar, Ivan hišnik
Mencin, Irena kuharica
Može, Marinka čistilka
Murn, Majda kuharica
Oštir, Mojca čistilka
Pečovnik, Lidija administratorka, knjigovodja
Pirnar Sintič, Mateja gospodinjka
Potočar, Darja čistilka
Prah, Frančiška čistilka
Sušnik, Alenka čistilka
Tršinar, Jožica čistilka
Turk, Alenka kuharica
Žnidaršič, Mihaela čistilka
Župan, Andreja tajnica
Župan, Vincenc hišnik

 

Javna dela
Krštinc, Rado

 

 
 
 
Dostopnost