Svet staršev

Člani sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

1. A    Tjaša Mikec

1. B    Janja Janc Jagrič

1. C    Renata Grubar

1. D    Staša Jerman Zagorc

1. E    Boštjan Dragan *

2. A    Marija Martinčič Bauman

2. B    Urša Vizec

2. C    Vanja Kos

2. D    Petra Vogrinec

2. E    Katarina Brulc Kralj *

3. A    Ana Zagorc

3. B    Simon Blatnik

3. C    Marjanca Luzar Jarkovič

3. D    Irena Vodopivec

3. E    Laura Pavlič *

4. A    Katarina Busar

4. B    Barbara Hudoklin

4. C    Aleš Muren

4. D    Janja Florjančič *

5. A    Marjetka Furar Vidovič

5. B    Ksenija Krmc

5. C    Polona Pavlin Šinkovec

5. D    Urška Pavlič *

6. A    Irena Zupančič

6. B    Katarina Koželj

6. C    Maruša Bartol

7. A    Anita Beguš

7. B    Janja Hudoklin

7. C    Simona Golčman Ribič

8. A    Nina Hrovat

8. B    Ksenija Pavc Mikec

8. C    Gregor Nanger

9. A     Manca Markelj

9. B     Miran Črtalič

9. C     Betka Lakner

 
 
 
Dostopnost